Samarbeidspartnere


Vi er med i gruppen Biblioteksystemleverandørene, som samarbeider om prosjektene Felles lånekort, Nasjonalt biblioteknummer og NILL-standarden for fjernlån.

 

Microsoft er vår hovedpartner på utviklingsverktøy og database til vårt biblioteksystem Mikromarc.
Vi er sertifisert Microsoft partner

OCLC, er verdens ledende leverandør av produkter og tjenester til bibliotek. OCLC eier blant annet WorldCat

Princh er en nyskapende utskriftsløsning for bibliotek som har redusert bruken av kontanter og spart arbeidstid på danske bibliotek. Nå er løsningen kommet til Norge gjennom Bibliotekenes Hus.
Løsningen gjør publikum i stand til å administrere og betale for utskriftsjobben – uten å involvere de ansatte på biblioteket.

Redia setter sluttbrukeren i fokus, og utvikler smarte og innovative verktøy og hjelpemidler til inspirasjon og formidling i bibliotek og museum.