Menneskene

Administrasjonen
Kjetil Hillestad
Adm. Dir.
22 08 98 97
922 63 056
kjetil.hillestad@bibits.no
Arne Dompidal
Økonomisjef/Controller
22 08 34 00
917 22 001
arne.dompidal@bibits.no
Mona M. Kaarbø Hedén
Koordinator
22 08 98 97
906 63 294
mona.heden@bibits.no
Salg og Marked
Ellen Sofie Enge
Kurskoordinator
22 08 98 97
957 46 474
ellen.enge@bibits.no
Eilen Pedersen
Salgskoordinator
22 08 98 97
960 15 670
eilen.pedersen@bibits.no
Jens-Christian Strandos
Markedskoordinator
22 08 98 97
918 60 441
jcs@bibits.no
Sentraldrift
Jonny Karlsen
Avd.leder Drift
22 08 34 00
drift@bibits.no
Peter Olofsson
Systemkonsulent
Tormod Nygård
Systemkonsulent
Morten Owen
Systemkonsulent
Brukerstøtte
Pernille G. Paugard
Avd.leder Brukerstøtte
22 08 98 98
support-no@axiell.com
Øystein Haugan
Kundekonsulent / Produksjonsansvarlig
Ingunn Evensen
Seniorkonsulent / Teknisk forfatter
Nils Ferdinand Jansen
Kundekonsulent
Eivind Croff
Kundekonsulent
Lars Stenshorne
Kundekonsulent
Utvikling
Ellen Beate Grinnen
Produktutvikler
Ignacio Tejera Picossi
Testansvarlig
Vigdis Holtmann
Avd.leder Utvikling
22 08 34 00
vigdis.holtmann@bibits.no
Ståle Sannerud
Programvareutvikler
Åsmund Resell
Programvareutvikler
Øystein Riber Ryen
Programvareutvikler
Rune Moberg
Programvareutvikler
Rune Gulbrandsen
Programvareutvikler
Agenter
Malcolm Jones
Ekstern agent England
0044 12 1449 7139
0044 77 9926 5097
malcolm@peri.co.uk
Intern-IT
Stig Solstad
Intern drift/support