Konsern


Bibliotekenes IT-senter AS, Bibliotekscentrum Sverige AB og Open Library Solutions (OLS) med bibliotekplattformene Mikromarc og Saga eies i sin helhet av Axiell-konsernet.

Bibliotekenes IT-senter AS har gjennom snart 30 år levert biblioteksystemet Mikromarc til bibliotek i inn- og utland.

Etter Axiells oppkjøp ble vår evne til å investere i nye løsninger styrket ytterligere, og kundene våre får gode muligheter til å engasjere seg og bli med den digitale utviklingen som er stadig mer etterspurt av både biblioteketsmarkedet og låntakere.

Bibliotekenes IT-senter i utlandet

Bibliotekscentrum (BiC) er et datterselskap av bibliotekenes IT-senter AS. Bibliotekscentrum Sverige AB ble dannet i 1989 med hovedkontor i Växjö. BiC er i dag en ledende, nordisk helhetsleverandør av datasystem for alle typer bibliotek og har i dag over 400 installasjoner på det svenske markedet. Hovedproduktet er biblioteksystemet Mikromarc.

Blant øvrig programvare BiC tilbyr er den digitale guiden BiblioteksGUIDE og tidsskriftsystemet Percico.
Som et komplement til BiCs systemløsninger tilbys support, kurs/opplæring, konsulent- og konverteringstjenester.

 

Open Library Solutions (OLS) ble dannet i 2012 med fokus på det nordiske bibliotekmarkedet. OLS har vært i markedet siden 2007. Tidligere har produktene deres, CS Library og OLA (Open Library Access) blitt drevet frem gjennom Teknikhusets regi.

Open Library Solutions er et av våre datterselskap i Sverige der vi eier 88%. Hovedfokuset i Norge er på produktet CS Library Saga – en komplett webportal for bibliotek.

 

Open Library Solutions Finland Oy (OLSF) ble etablert i 2012 med fokus på salg, lokalisering og brukerstøtte på Mikromarc og CS Library Saga til det finske markedet. Bibliotekenes IT-senter eier 51% av aksjene i OLSF.