Mikromarc styrker sin posisjon i Finland – Open Library Solutions Finland Oy kjøper PrettyBit Software Oy’s og Oy Abilita Ab’s forretningsvirksomhet for bibliotek

Open Library Solutions Finland Oy (OLSF) har kjøpt PrettyBit Software Oy’s og Oy Abilita Ab’s forretningsvirksomhet for bibliotek, med produktene PrettyLib, PrettyCirc, PrettyBitServer og Abilita Bibliotek.
Forretningsområdet, med personale og kundeavtaler, overtas av OLSF.

OLSF’s strategi er å ytterligere styrke sitt nærvær innenfor området for biblioteksystem, samt bibliotekenes web- og mobile løsninger.

OLSF styrker på denne måten sterkt sin stilling som leverandør av biblioteksystem i Finland. Våre kunder er bibliotek av ulik type og størrelse, slik som folkebibliotek, fag-, spesial- og skolebibliotek.

OLSF ble grunnlagt i 2010 og er en del av det nordiske konsernet Bibliotekenes IT-senter AS som utvikler og selger bibliotekstjenester til bibliotek i norden.

”Affären passar utmärkt in i vår strategi och i marknadsläget, där biblioteken söker nya, intuitiva och kostnadseffektiva lösningar för sina kunder. Inom biblioteksområdet finns ett växande behov av samarbete och utveckling av mångsidiga tjänster för bibliotek av alla typer och storlekar. Här ser vi att vi har mycket att erbjuda, våra nuvarande och nya kunder.” säger Open Library Solutions Finland Oy:s VD Mikael Bäckman.

” Vi tror att vi erbjuder en bra lösning för våra nuvarande kunder, med en sömlös övergång till den nya systemleverantören. Affären säkrar systemets underhåll och kundernas tjänster för framtiden, när den nuvarande entreprenören kommer att trappa ner under d närmaste åren” säger PrettyBit Software Oy:s VD Juha Tenhunen.

” Vi har samarbetat sedan 2012 om lösningar för webben. Affären är en logisk fortsättning på samarbetet. Nu får våra kunder tillgång till en större produktportfölj med mera egenskaper och därmed bättre möjligheter att utveckla verksamheten. Abilita kan i fortsättningen fokusera mera på sina kärnområden.” säger Oy Abilita Ab:s VD Tommy Sjöholm.

Vanda 31.1.2018

For mer informasjon:


Open Library Solutions Finland Oy,

Mikael Bäckman, +358 400 406266, mikael.backman@openlibrarysolutions.fi


PrettyBit Software Oy,
Juha Tenhunen, +358 50 63131, juha.tenhunen@prettybit.fi

Oy Abilita Ab,

Tommy Sjöholm, +358 50 596 6471, tommy.sjoholm@abilita.fi