Mikromarc brukerstyre


Mikromarc brukerstyre består i perioden 2018-2019 av syv aktive personer fra Norge og Finland. Det sittende styret ble valgt på Tr*ffpunkt Mikromarc som ble avholdt i Helsinki i november 2018.

Følgende personer sitter i Brukerstyre:

Gro Hovland, Styreleder og AU (arbeidsutvalget) – Avdelingsleder på biblioteket på Mysen vgs, Østfold, Norge

Hilde Papatzacos, AU – Inspektør på Iglemyr skole, Sandnes, Norge

Katriina Jylhä, AU – Informatiker på Vasa stadsbibliotek, Finland

Gro Jannicke Sandvik Fegth – Avdelingsbibliotekar på Molde bibliotek, Møre og Romsdal, Norge

Ann Magrethe Espe – Avdelingsleder på Ishavsbyen vgs, Troms, Norge

Randi Lundvall – Biblioteksjef på Gjerstad bibliotek, Aust-Agder, Norge

Hege Hatlevik – Bibliotekar på Ila skole, Osloskolen, Norge

Mikromarc Brukerstyre jobber tett med Bibliotekenes IT-senter, Bibliotekscentrum og OLS Finland, for å styre utviklingen av Mikromarc i den retningen brukerne har behov for.

I tillegg arrangerer de årlig Tr*ffpunkt Mikromarc, et brukermøte for alle Mikromarcs brukere i inn- og utland.

Brukerstyret har sin egen blogg.

I Norge: Allerede i 2004 ble brukergruppen for folkebibliotek opprettet og et styre ble valgt på det aller første brukermøtet i Ski i oktober. I 2005 ble brukergruppen for skolebibliotek opprettet, styret ble valgt på deres første brukermøte i februar 2005. Høsten 2009 fulgte fagbibliotekene etter med sitt første brukermøte på Mastemyr i september. Frem til da hadde fagbibliotekene bare hatt en fagdag per år inne på Bibliotekenes Hus.

I Sverige: Det svenske produktrådet ble opprettet våren 2007 og består av fem personer fra forskjellige typer bibliotek i Sverige.

Alle Mikromarc-bibliotek i Norge, Sverige og Finland er automatisk medlem av brukergruppen (kollektivt medlemskap). Den årlige avgiften går til å dekke kostnadene for fire styremøter i året, samt Tr*ffpunkt og styremøtet i forkant. Det er avgjørende at hvem som helst blant medlemsmassen kan velges, uavhengig av eget biblioteks økonomi.

Medlemskontingenten per år er den samme i de tre landene (2017):
Fagbibliotek/fackbibliotek: kr.250,-
Folkebibliotek/folkbibliotek: kr.500,-
Bibliotek VGS/Gymnasiebibliotek: kr.250,-
Bibliotek i GS/Grundskolan: kr.100,-

Nedlastinger Tr*ffpunkt

Kontakt oss

Mikromarc Brukerstyre
mikromarc@brukergruppe.bibits.no