Mikromarc biblioteksystem

Mikromarc biblioteksystem


Med nærmere 2000 installasjoner av Mikromarc biblioteksystem i Norge, Sverige og Finland er Bibliotekenes IT-senter en av de største leverandørene av biblioteksystem til det norske bibliotekmarkedet i dag til alt fra de minste fag- og skolebibliotek til de største folkebibliotek.

Over halvparten av alle norske folkebibliotek, over 800 grunnskoler, 285 videregående skoler og nærmere 100 fag- og spesialbibliotek, herunder alt fra sykehus- og pasientbibliotek til større advokatfirma bruker Mikromarc biblioteksystem og sentraldrift hos Bibliotekenes IT-senter AS.

 

Mikromarc har i sin grunnoppbygging sterk støtte for felles løsninger og IT-samarbeid.
Stadig flere bibliotek jobber i en eller annen form for fellesbase; enten det er interkommunalt samarbeid eller samarbeid mellom folkebibliotek og skolebibliotek.
Dette setter store krav til oppbyggingen av en database, noe vi har tatt hensyn til i vårt utviklingsarbeid.

Ønsker ditt bibliotek å motta et uforpliktende tilbud på Mikromarc biblioteksystem eller tilleggsmoduler: Kontakt salg@bibits.no for tilbud eller ring 22 08 98 97. Vi ser frem til å høre fra deg.

STANDARD MIKROMARC  BIBLIOTEKSYSTEM  BESTÅR AV:

KATALOG
Katalogen utgjør kjernen i ethvert biblioteksystem. Her registreres bibliotekets samling. Systemet inneholder blant annet gode søkefunksjoner, listeproduksjon, eksport/import av katalogdata og autoritetskontroll. Funksjoner for kopiering  av poster fra andre bibliotek-baser og bibliografiske kilder sparer deg for mye katalogiseringsarbeid.

I katalogmodulen kan man enkelt importere og eksportere titler til og fra egen base og med dublettkontrollen sørger systemet å si i fra dersom man allerede har sammen katalogposten (samme ISBN-nummer) i basen. Enkelt og avansert søk i katalogposter i egen base, og *eksterne databaser – forutsatt at de eksterne databaser man ønsker å søke i er tilgjengelige via en Z39.50-server eller SRU-server.

 

UTLÅN/SELVBETJENT UTLÅN
Med Utlån opplever du virkelig gevinsten med automatiseringen av biblioteket. Innlevering, utlevering, purringer, reserveringer,
statistikker og styringsinformasjon, alt blir betydelig enklere. Fleksibiliteten med hensyn til utlånsbetingelser, overdagspenger,
reserveringer og lånerservice er meget stor. Modulen kan også åpnes som et enkelt selvbetjent utlån der låneren får begrenset adgang til å låne og å levere inn materiale.

 

WEBSØK
Websøk gjør det mulig for lånerne å finne frem til det materialet de er interessert i hjemmefra, enten det gjelder bøker, musikkopptak eller internettsider. Det er også mulig å bestille og reservere bøker over internett. Websøket er svært fleksibelt med hensyn til funksjonalitet og utseende og er svært enkelt å editere i. Dersom biblioteket allerede er i, eller ønsker å starte opp i felles database vil vi sette opp både felles og/eller egne Websøk per bibliotek.

 

INNSYN – FORHÅNDSKATALOGISERT TILLEGGSINFORMASJON
Innsyn er en innholdstjeneste som gir tilleggsinformasjon i form av forsidebilder, baksidetekster, innholdsfortegnelser og bokomtaler på oppsøkte titler direkte inne i Mikromarc biblioteksystem og i Websøk.

De bibliografiske dataene blir mer tilgjengelige og inspirerende for bibliotekarene og sluttbrukerne. Det kreves ikke noe ekstra katalogisering fra bibliotekenes side. Tilleggsinfomasjon per tittel hentes fra Den norske Bokdatabasen hos Forlagsentralen. Titler oppdateres kontinuerlig ved Den norske Bokdatabasen, slik at antall katalogposter med tilleggsinformasjon som hentes hele tiden øker.

Tilleggsinformasjonen i Innsyn innbefatter:
* Omslagsbilder (store og små)
* Baksidetekster
* Innholdsfortegnelser
* Forlagssentralens omtaler
* Lydklipp av fremsøkt tittel

I Mikromarc vises informasjon fra Innsyn i Katalog, Utlån, samt i Mikromarc Websøk. Integrasjonen med Websøk gjør tilleggsinformasjonen tilgjengelig både for titler framsøkt i bibliotekets egen katalog (Websøk) og i databasene til andre bibliotek (Samsøk). Se eksempel på Innsyn i felles database for Røros bibliotek med flere og søk frem f.eks. «Harry Potter».

MIKROMARC PÅBYGNINGSMODULER UTOVER STANDARD MODULER – ANSKAFFELSE ETTER BEHOV:

MIKROMARC INNKJØP
Innkjøpsmodulen er en egen modul for å håndtere innkjøp og andre anskaffelser fra de blir bestemt anskaffet til de er inne i samlingen. Innkjøpsmodulen er tett knyttet opp mot Katalogmodulen, og eksemplarenes detaljer kan ses både fra Innkjøpsmodulen og Katalogmodulen. I leverandørregisteret vises listen over dine medie-leverandører; alle leverandører som biblioteket bruker for å anskaffe materiale. Listen over leverandører kan avgrenses på bibliotekenheter, kategorier og søketekst. Avgrensningen på bibliotekenheter tar med de leverandørene som bibliotekenheten din har knyttet en leverandørbetingelse opp mot. På denne måten kan man ha fellesbase med andre bibliotek, men likevel ha sine egne betingelser mot hver leverandør.

Det kan det også settes opp en tjeneste for automatisk import av titler og eksemplarer av bestilte publikasjoner. Dette må gjøres av systemleverandøren, og foreløpig finnes dette for to leverandører: Biblioteksentralen i Norge og Bibliotekstjänst i Sverige.

For en kort online video-demo av bruken av Innkjøpsmodulen, se: online demo Mikromarc Innkjøp

 

MIKROMARC TIDSSKRIFT
Tidsskrifter en del av Innkjøpsmodulen, og er laget for å håndtere tidsskriftabonnementer og mottak av tidsskrifthefter. Bruk av modulen forutsetter at tidsskriftene er registrert i Katalog før det kan knyttes utgivelsesplan og abonnementer til dem. Tidsskriftsmodulen har funksjonalitet for mottak og purring av hefter som er knyttet til abonnementer.

 

MIKROMARC FJERNLÅN
Fjernlånsmodulen i Mikromarc hjelper deg å holde orden på fjernlånsbestillingene og følge dem opp, motta publikasjonene, låne dem ut – og følge opp utlånet, samt returnere dem i rett tid.

Fjernlån går ut på å bruke andre biblioteks samlinger til å supplere egen samling, enten ved at biblioteket låner inn publikasjoner, bestiller kopier eller at lånerne selv bestiller det samme via eierbibliotekets Websøk.

Egen innstilling gjør at, dersom biblioteket ønsker det, kan lånere belastes for fjernlånsbestillinger som foretas. Det vil da genereres utgifter på lånernes kontooversikt.

 

MIKROMARC MULTISERVER – FÅ BIBLIOTEKETS SAMLING SØKBAR I EKSTERNE SAMSØK-PORTALER
Multiserver er navnet på den funksjonaliteten som gjør at du kan gjøre katalogpostene i din Mikromarc-database tilgjengelig for søk utenfra via Z39.50-protokollen.
Når man benytter Fjernlån og Multiserver vil dette gjøre at alle MM-bibliotek kan fjernlånssøke i deres biblioteks database fra MM-klienten. Det betyr at de kan sitte inne i MM grensesnittet og søke i basen deres uten å måtte åpne deres publikumssøk for så søke på tittelen de ønsker å reservere for sin låner. Dette vil lette arbeidet for de dere samarbeider med angående fjernlån og tilsvarende løsning hos andre bibliotek vil lette arbeidet deres når dere søker etter titler hos andre bibliotek å fjern-innlåne.

 

MIKROMARC MOBILWEB
Mobilweb er særlig innrettet mot mobile enheter som mobiltelefoner og nettbrett. Løsningen har funksjonalitet som:

* Browse «siste nytt», søke og se treffliste og poster i fullt format
* Reservere, sjekke egne lån og forfallsdatoer, sjekke kontobeløp
* Fornye lån, sjekke adresse/kart, sjekke og slette reserveringer
* Legge til fremsøkte titler til egen huskeliste
* Finne og laste ned e-dokumenter

Få en online demo av Mikromarc Mobilweb, eller last ned produktark om Mobvilweb i .pdf.

 

MELDINGER TIL LÅNER PER SMS MIKROMARC
Send meldinger fra biblioteket til låner i sanntid via SMS. Voksende bruk av mobile tjenester og -enheter, sluttbrukerens økende krav til informasjon i sanntid stiller stadig større krav til biblioteket. Låneren vil enkelt kunne foreta katalogsøk og reserveringer av titler eller eksemplarer direkte fra sin mobile enhet og også bruke sin mobile enhet til å hente opp sitt lånekort.

Løsningen er svært ressursbesparende; tidsmessig og øknomisk.

For å kunne sende meldinger via SMS til låner må biblioteket bestille oppsett av egen SMS-konto.

Last ned produktark om SMS i Mikromarc i .pdf.

 

MIKROMARC BETALINGSLØSNING
Mikromarc lanserer nå en betalingsløsning i samarbeid med DIBS og Teller. Det innebærer at man kan betale sine gebyrer online fra egen PC eller fra publikums PC i biblioteket. Betalingsløsningen er integrert i Mikromarc Websøk.

 

VI TILBYR OGSÅ FLERE TJENESTER TIL SKOLEBIBLIOTEK MED MIKROMARC BIBLIOTEKSYSTEM, SOM:

 AUTOMATISK LÅNERIMPORT
 Automatisk lånerimport og oppdatering av låneropplysninger er en tjeneste spesielt utviklet for skolebibliotek.

De største fordelene med tjenesten er:

  • En slipper manuelle importer ved skolestart
  • Elever som begynner etter skolestart vil automatisk komme inn i låneregisteret.

  • Elever som skifter klasser og enheter i det skoleadministrative systemet, vil automatisk også knyttes til nye klasser og enheter i biblioteksystemet.

 I systemet er det støtte for å kunne importere bilde fra elevkortet slik at det automatisk legges på låner i låneregisteret og i skranken.

Systemet passer svært godt for videregående skoler, hvor det ofte skjer endringer. Elever slutter og endrer studieretninger og klasser. Med denne løsningen skjer ajourholdet i Mikromarc biblioteksystem automatisk når det er gjort i det skoleadministrative. Automatisk lånerimport fungerer slik at en fra det skoleadministrative systemet setter opp en automatisk eksport av elev-data som overføres via en SFTP-tjeneste til Bibliotekenes IT-senter for automatisk import og ajourhold av lånerregisteret i Mikromarc. Automatisk lånerimport er en tjeneste som kundene kan abonnere på og som gir tilgang til daglig oppdatering av lånere og låneropplysninger.

Systemet er bygget opp fleksibelt og tilpasset flere skoleadministrative systemer som f.eks SATS og TP fra Barmann-Hansen, samt SITS og Extens.
Vil du vite mer om priser og hvordan du kommer i gang: Kontakt salg@bibits.no for tilbud eller ring 22 08 98 97.

KONTROLLERT INNLEVERING MED LÅNERKONTROLL

Denne funksjonen er laget med tanke på lånere som skal levere store mengder eksemplarer, for eksempel ved innlevering av lærebøker ved en skole ved årets slutt, der det er behov for å sjekke at det er den samme låneren som har lånt alt som leveres.

 Hvis det kommer et eksemplar som er lånt av noen andre enn låneren stopper innleveringen opp og navnet til personen som har lånt eksemplaret kommer opp på skjermen. Bibliotekaren får da anledning til å gjøre låneren oppmerksom på at vedkommende
blir stående med sitt eget eksemplar utestående. Kontrollert Innlevering med lånerkontroll og er avhengig av at den andre låneren velger å levere hans/hennes eksemplar.

Betalingsløsning av gebyrer online

Det kommer stadig nye tjenester for betaling over internett og dette er bra for biblioteket. Vi ønsker ikke å ha kontanter liggende og publikum ønsker å betale med sin mobiltelefon eller med kredittkort.

​Mikromarc lanserer nå en betalingsløsning via web i samarbeid med DIBS og Teller. Det innebærer at låner kan betale sine gebyrer online fra egen PC eller fra publikums PC i biblioteket.

Betalingsløsningen er integrert i Mikromarc Websøk. Man logger seg på i Meg & Mitt og betaler derifra. Transaksjonen gjennomføres, biblioteket får sine penger og Mikromarc blir oppdatert. Foreløpig omfatter løsningen betaling med kort, senere vil også mobil betalingstjeneste tilbys.

​Kontakt oss for mer et uforpliktende tilbud og mer informasjon om priser for oppsett til ditt bibliotek.