BibControl

BIB-Control


BIB-Control er det vi kaller et ekte ledelsesinformasjonssystem. Med BIB-Control får du kontroll og oversikten over virksomheten din. Du kan ta ut enkle rapporter eller du kan generere kompliserte sammenligninger.

BIB-Control henter data fra biblioteksystemet og lagrer det i ulike dimensjoner. Disse dimensjonene kan du så sette sammen for å generere ulike rapporter og statistikker. En dimensjon kan være tid, for eksempel måneder i et år. En annen dimensjon kan være materialtyper. Så kan du legge til dimensjonen lånergruppe. Resultatet vil vise hva du låner ut av spesielle materialtyper til hvilken lånegruppe på hvilken tid av året. Med et stort antall dimensjoner tilgjengelig kan du på en enkel og spennende måte analysere virksomheten din og treffe ulike tiltak for å bedre servicen overfor lånerne og bedre aktualiteten av samlingen.

Les om brukererfaringer med BIB-Control.

BIB-Control er utviklet av Triangle Solutions Gmbh i Tyskland, i samarbeid med OCLC, verdens ledende leverandør av produkter og tjenester til bibliotek, som blant annet eier WorldCat.