Automater


Micromarc+ har egen modul for støtte til selvbetjeningsautomater.

Selfcheck server installeres enkelt på utlånsautomat med Mikromarc biblioteksystem, for selvbetjent utlån og innlevering, samt sorteringsautomater.  Selfcheck server støtter flere typer automater.
Både automater fra P.V. SUPA, som vi leverer selv i Bibliotekenes Hus, og  automater fra andre leverandører, støttes i Mikromarc+.

For mer informasjon om P.V. SUPA automater som leveres av oss, se Biblioteksentralen sine nettsider.