Forssa stadsbibliotek tegnet avtale om leveranse av Mikromarc til Louna-biblioteken.

Forssa bibliotekets bibliotekschef Maarit Järveläinen, signerer avtalen.

Forssa stadsbibliotek signerte avtale om levering av Mikromarc biblioteksystem til Louna-biblioteken.
Avtalen gjelder leveranse av Mikromarc til 5 bibliotek med filialer og 2 bokbusser i biblioteksgruppen Louna-biblioteken.

Biblioteksgruppen som Forssa stadsbiliotek hører til, heter Louna-bibliotekene.
http://www.lounakirjastot.fi/

Forssa stadsbibliotek er det største i gruppen og de øvrige er Tammela, Jokioinen, Ypäjä og Humppila, samt 2 stk. biblioteksbusser.

Forssa ligger ca. 1 ½ time nordvest for Helsingfors, i det egentlige Tavastlands vestre del.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Egentliga_Tavastland.

Louna-bibliotekene dekker 33926 innbyggere (2016) og har ca. 470590 lån pr. år.
Vi skal levere Mikromarc 6.70 med en fungerende integrasjon til Finna, (En nasjonal søketjeneste i Finland).

De skal gå i produksjon med Mikromarc biblioteksystem den 13.november i 2017.
De vil kanskje også ta i bruk CS Library Saga senere.
De har tidligere benyttet Axiell Finland Oy:s Origo og som Web har de Axiells WebOrigo.

Prosjektet har startet og biblioteket har et personale på ca. 26 personer.
Administratørenes opplæring skal gjøres etter ferien i starten av august og det øvrige personalet får sin opplæring i ukene før produksjonsstart.

Vi ønsker Forssa og bibliotekgruppen Louna-biblioteken velkommen til Mikromarc.