Mine saker


I Mine saker vil du kunne lese og følge opp alle dine elektroniske henvendelser til Bibits. Du kan legge inn nye saker direkte i Mine saker når du er pålogget. Henvendelser som er sendt til en av våre felles e-postadresser vil kunne vises her, og du kan legge til ytterligere meldinger i pågående saker. Også de fleste saker som kommer inn per telefon til brukerstøtte vil bli registrert i Mine saker.

Trykk Logg inn før du legger inn en sak. Hvis du ikke er registrert bruker av Mine saker kan du først trykke Registrer deg. Hvis du allerede er registrert men ikke vet passordet kan du trykke Glemt passord. Du kan også registrere en sak uten å logge inn ved å trykke Ny sak.

Kontakt oss

Pernille G. Paugard
Avd.leder Brukerstøtte
minesaker@bibits.no
22 08 98 98