Arrangement / kurs


Gjennom året gjennomfører vi en rekke kurs og arrangementer, både lokalt og sentralt.
I våre lokaler i Alf Bjerckes vei 20 i Oslo inviterer vi gjerne og ofte våre kunder inn til skreddersydde kurs i stor og liten målestokk. Samtidig er vi kontinuerlig på veien for å besøke fylker, kommuner og enkeltbibliotek med veiledning, kurs og informasjonsmøter.
 Vårt årlige “Tr*ffpunkt Mikromarc” samler norske, svenske og finske bibliotekarer til et felles brukermøte over to dager, i ett av disse landene.