Mikromarc kurs – Grunnkurs

Kurset går over to dager, kl. 9.00-15.00:

  • Dag 1: katalog med registrering av poster og eksemplarer, hente poster fra eksterne kilder, dublettkontroll og søking
  • Dag 2: utlån med innlegging av nye lånere, lånergrupper og klasser, utlånsbetingelser, kalender, innstillinger, skranke (ut- og innlevering), fornying og reservering, brevutskrifter (purrebrev) samt litt i web-konfigurering.

Vi har praktiske oppgaver gjennom hele kurset og du vil få kursmanual utdelt.

Kursavgift 4400,- inkludert lunsj

Kurset holdes i våre lokaler i Alf Bjerckes vei 20 (Brobekk)

For påmelding, ta kontakt:

Kurs@bibits.no

22 08 98 97